Działalność związana z pakowaniem

NACE Rev2 Kod: N.82.92

Klasa ta obejmuje działalność związaną z pakowaniem wykonywaną na zlecenie, nawet z zastosowaniem technik zautomatyzowanych:

Wyłączenia

Klasa ta nie obejmuje:

Kategorie Górna

Kategorie w tym samym poziomie

N.82.91: Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
N.82.92: Działalność związana z pakowaniem
N.82.99: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zmień język

BG: Дейности по опаковане и пакетиране
CZ: Balicí činnosti
DA: Pakkerier
DE: Abfüllen und Verpacken
EE: Pakendamine
EL: Δραστηριότητες συσκευασίας
EN: Packaging activities
ES: Actividades de envasado y empaquetado
FI: Pakkauspalvelut
FR: Activités de conditionnement
HR: Djelatnosti pakiranja
HU: Csomagolás
IT: Attività di imballaggio
LT: Fasavimo ir pakavimo veikla
LV: Iepakošanas pakalpojumi
MT: Attivitajiet ta' ppakkjar
NL: Verpakkingsbedrijven
NO: Pakkevirksomhet
PL: Działalność związana z pakowaniem
PT: Actividades de embalagem
RO: Activităţi de ambalare
RU: Упаковочная деятельность
SK: Baliace činnosti
SV: Förpackningsverksamhet
TR: Paketleme faaliyetleri